ВСТЪПЛЕНИЕ КЪМ КАСИДА

Зур-Рума

превод: Григор Ленков и Любен Любенов

Тя има кожа от коприна и нежни устни на дете,
те не говорят твърде много, не казват твърде малко те.

А нейните очи! Не са ли два чудни дара от Аллах!
И както от искрящо вино, пиян е всеки мъж от тях.