ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Влад Ривлин

Бележка и превод: Никола Инджов

Влад Ривлин е роден далече от сегашното си местожителство, но коренът му е в глъбината на великата руска култура, а очите му са озарени от непомръкващите идеи на вечната човешка революция за братство, равенство и свобода. Искра от живота му е и малкото стихотворение, което той публикува наскоро, и на което направих превода със съзнанието, че е страница от моето собствено творчество.

—————————–

ДУШИЧКА

За душа ми говори душичка…
В огледало вторачена, съска,
че юнашката смърт е глупашка,
че не ще свободата геройства,
че щастлив си и умен когато
коленичиш, чело не въздигаш
и с прехапан език си живуркаш.
Че душа не си, а си душичка…