Сергей Викулов

Сергей Василиевич Викулов е роден на 13. [26]. 09.1922 г. в село Емeляновска, Вологодска област. Руски поет и публицист, автор на повече от 20 книги със стихотворения, поеми и очерци, лауреат на държавна награда на РСФСР (1974). Участва във Великата Отечествена война - в боевете край Москва, отбраната на Сталинград, в освобождаването на Украйна, Румъния, България, Югославия, Австрия. След войната завършва Волгоградския педагогически институт, а през 1961 г. и Висшите литературни курсове при ЛИ „Максим Горки”. През 1987 г. става заместник главен редактор на списание “Молодая гвардия”, а от 1968 до 1989 г. е главен редактор на списание „Наш современник”, в което печатат най- добрите майстори на перото в Русия: В.Распутин, Ю.Бондарев, В.Шукшин, В.Солоухин и др. Умира на 1.07. 2006 г. на 83 г. Погребан в Троекуровското гробище в Москва. На български е превеждан от Григор Ленков, Стефан Станчев, Михаил Маринов, Драгомир Шопов, Вен. Каменов, Спаска Гацева и др.


Публикации:


Поезия:

ПЛУГ И БРАЗДА/ превод от руски: Стефан Станчев/ брой 41 юни 2012

ПЛУГ И БРАЗДА/ превод от руски: Спаска Гацева/ брой 41 юни 2012

РУСИЯ/ превод: Григор Ленков/ брой 50 април 2013

СЪРП И ЧУК/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 50 април 2013

НЕЛЕКА УЧАСТ СИ МИ ОТРЕДИЛА/ превод: Красимир Георгиев/ брой 72 април 2015