НА ЛАУРА

Михай Вьорошмарти

превод: Нино Николов

Нима не ти дотегна с усмивка да ме срещаш,
да разведряваш грижи, прищевки да търпиш,
и с млада всеотдайност в сърцето си горещо
да бъдеш слънце в мрака, без да ме укориш?