АЗ ПРЕЖИВЯХ БЕЗБРОЙ ЖЕЛАНИЯ…

Александър Пушкин

превод: Григор Ленков

***
Аз преживях безброй желания,
разлюбих не една мечта
и ми останаха страдания -
плод на сърдечна пустота.

Под ударите на съдбата
венецът ми повехна днес;
скърбя и чакам в тишината:
дойде ли моят край злочест?

Така сред буря засвистяла,
под ледената зимна вис,
сам - върху клонка почерняла
трепери изоставен лист.

1821

—————————–

ЗИМЕН ПЪТ

Ясен лунен рог пробива
накълбената мъгла,
тъжна светлина разлива
върху тъжните поля.

В ширинето зимно, скучно
бързо тройката лети
и звънчето еднозвучно
уморително ехти.

С нещо родно ме облъхва
на коларя песента:
ту в сърдечна скръб заглъхва,
ту кипи от радост тя…

Нито огън, нито хижи.
Глухо, снежно… През степта
само стълб след стълб се ниже
с верстите край мен в нощта…

Скучно, тъжно… Утре, Нина,
ще се вгледам до захлас
в теб край топлата камина,
без да се нагледам аз.

Щом дванадесет удари,
с близките ще се простим
и ще ги изпратим ние,
но не ще се разделим.

Нина, тъжно е полето,
дреме старецът пред мен,
еднозвучно е звънчето,
месецът е замъглен.

1826

—————————–

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Пак се сбират в тишината
черни облаци над мен;
зла завистница - съдбата,
пак тревожи моя ден…
Ще я срещна ли с презрение?
Ще ми стигне ли в скръбта
непреклонност и търпение,
гордостта на младостта?

В буря уморен сурово,
чакам бурите със страст;
може би - спасен - отново
пристан ще намеря аз.
Но предчувствайки раздяла,
неизбежна като смърт,
твоята десница бяла
стискам за последен път.

Ангел кротък, безметежен,
„сбогом!” прошепти ми ти,
натъжи се, поглед нежен
повдигни или сведи;
споменът за теб в душата
светло ще ми замени
вярата и свободата,
гордостта от младини.

1828

—————————–

АНЧАР

В пустинята сред прах и зной,
в пръстта, от слънце изсушена,
Анчар - злокобен часовой,
бди сам във цялата вселена.

Във ден на гняв сред пустошта
природата го бе създала;
и корени, и клони тя
с отровна сила бе наляла.

и капе в обедния пек
отровата от ствола черен,
и стине в клей прозрачно мек,
когато вейне хлад вечерен.

Ни птица спира тук, ни звяр;
единствен вятърът пустинен
ще връхлети върху Анчар
и - смъртоносен - ще отмине.

И ако облак заблуден
поръси спящите му клони,
той в пясъка нагорещен
отровни капки ще порони.

Ала човек човека там
изпрати властно с реч сурова;
и той покорно тръгна сам;
и върна се в зори с отрова.

Той клон с повехнали листа
ведно с отровата държеше;
и по лицето му потта
на хладни ручеи течеше.

Разтвори шатъра с ръка
и влезе, но смъртта усетил,
политна в страшните крака
на всемогъщия владетел.

А злият цар стрели безброй
с отровната стрела намаза
и на съседите си той
изпрати гибел и омраза.

1828

—————————–

ЗИМНО УТРО

И студ, и слънце; чудна зима!
А ти все още спиш, любима,
стани, красавице, стани!
С очи на северна царица
срещни полярната зорница
и като нея ти блесни!

Нощес виелици вилняха,
мъгли в небето се кълбяха;
и само жълтата луна
като петно сред тях сновеше
и ти помръкнала седеше.
…А днес навън е тишина!

Далеч под небесата ясни
блестят килимите прекрасни
на сняг безбрежен и дълбок;
гората само се чернее,
ела през скрежа зеленее,
проблясва под леда поток.

А стаята с янтарен блясък
е озарена. С весел трясък
пращи камината - пече.
Приятно е да мислиш легнал…
Но слушай, искаш ли да впрегна
в шейната буйното жребче?

И полетели из полето,
да се оставим на жребчето,
на неспокойния му бяг;
и да споходим равнината;
мълчанието на гората
и милия за мене бряг.

1829

—————————–

***
Когато завистта сурово
отравя младите ти дни
и обществото е готово
честта ти с кал да опетни,

единствен сред тълпата празна
споделям твоя дял жесток
и моля се с молба напразна
за теб на каменния бог.

Но обществото… не желае
присъдите си да смени;
то пред заблудите нехае,
но пази тайната им с дни.

И са достойни за презрение
любовната му суета
и лицемерното гонение;
отдай се ти на самота.

Не пий отровата безумна,
с кръга неискрен се прости;
сред суетата празнодумна
един приятел имаш ти.

1829


***

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец -
Живу печальный, одинокой,
И жду: придет ли мой конец?
Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один - на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!..

1821

—————————–

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…
Скучно, грустно… Завтра, Нина,
Завтра к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.
Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.
Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.

1826

—————————–

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду…
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.

Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.

1828

—————————–

АНЧАР

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит - один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит -
И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес - и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

1828

—————————–

ЗИМНЕЕ УТРО

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный -
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела -
А нынче… погляди в окно:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

1829

—————————–

***
Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права;

Один, среди толпы холодной,
Твои страданья я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю.

Но свет… Жестоких осуждений
Не изменяет он своих:
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.

Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья:
К забвенью сердце приготовь;

Не пей мутительной отравы;
Оставь блестящий, душный круг;
Оставь безумные забавы:
Тебе один остался друг.

1829