ГОЛЯМАТА ТАЙНА

Ференц Казинци

превод: Нино Николов

ГОЛЯМАТА ТАЙНА

Твори ДОБРЕ ДОБРОТО! В това е тайната голяма!
Недоразбрал, ори и сей, друг път за тебе няма.


ДОБРОТО ВЕРНО ДА ОБИЧАШ

Доброто верно да обичаш,
злосторника докрай да мразиш,
да си потребен на ръката Божия
и да си нужен с нещичко на Цялото -
мъже, това е то живот-награда.


ПИСТЕЛСКА ЗАСЛУГА

Проговори! И ще ти кажа кой си. Но замълчи: аз зная.
Бърборко празен си, бърбориш ли напразно.
Вкус, цвят и огън има виното, налято върху хълма.
Вкус, цвят и огън имат стиховете майсторски.