КЛИМАТ

Халил Хауи

превод: Азиз Шакир-Таш

Под балкона ми се е прострял
градът на паяците.
И лежат огнищата.
А в климата на камънаците,
лозята, гъсталаците,
където пепелянката се кипри
с бисери,
под слънцето градът бере душа
и му е все едно -
умира като паяк,
умира, а с града
умира също паяковият
пророк.