НЕБЕТО НОЩНО КАТО СТРЯХА…

Фьодор Тютчев

превод: Александър Миланов

***

Небето нощно като стряха
затулва всичко живо вън.
Не смутна мисъл, не заплаха,
а вял и безотраден сън.
На върволици пламват мълнии
във оглушалото небе -
подобно демони безмълвни
беседват помежду си те.

Зигзаг проблесне на небето
като по уговорен знак
и в миг гората и небето
изплуват от мъждеещ мрак.
И пак над всичко тъмнината
разперва своите крила.
Като че ли във висината
решават тайнствени дела.

—————————–

***

Как неочаквана и ярка
по още влажни синеви
тържествено въздушна арка
за кратък празник се изви!
Единият си край в гората,
а другият зад облак впи,
преполови тя небесата
и в синевата се стопи.

О, многоцветното видение
такава нега ни откри!
Това е дар за мигновение -
очи по-бързо в него взри!
Я виж - съвсем, съвсем бледнее.
Миг-два - и никакви следи!
Така напълно ще изтлее
това, което в теб пламти.


***

Ночное небо так угрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте -
Как бы таинственное дело
Решалось там - на высоте.

18 августа 1865

—————————–

***

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла -
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его - лови скорей!
Смотри - оно уж побледнело,
Еще минута, две - и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.

5 августа 1865