ЗА МИР

Янус Панониус

превод: Нино Николов

ЗА МИР

(По превода от латински на Ласло Калноки)

О, Отче величави, ти, който ни владееш
от висота небесна, сведи очи да видиш
нещастната земица, където Марс вилнее
и хората изтребва с войни жестоки, дълги.
Мир дай ни, мили Боже, мир дай ни, Милостиви,
че смърт ужасна шета и се роят бедите.


ЗА СЕБЕ СИ

(По превода от латински на Ласло Калноки)

Със завист аз ви гледах, поети славни, древни,
творците изучавах и творческия път.
При вас и стил, и тема звучат с еднаква сила,
поетите по-нови далеч от вас стоят.
Ще вземем половина от цялата ви слава,
че темата е наша, но ваш си е стилът.