НЕБЕ ДА МЕ ЗАТРУПА

Миклош Зрини

превод: Нино Николов

НЕБЕ ДА МЕ ЗАТРУПА

Небе да ме затрупа, земя да ме погълне -
достоен ще остана до сетния си ден:
ще има вълк да ръфне и гарван да си клъвне.
Небето е над мене, земята е под мен.


И НЕ С ПЕРОТО ПАЧЕ

И не с перото паче,
с мастилото от сажди -
със саблен връх изписах
между пълчища вражи
безсмъртието свое.