ВРЕМЕ-ЦЕЛУВКА

Рияд Салих Хусейн

превод: Азиз Шакир-Таш

ВРЕМЕ-ЦЕЛУВКА

Видях: Земята бе триъгълник бермудски,
поглъщаше деца, дървета и села.
Ала впоследствие открих,
че всъщност има кълбовидна форма.
И си помислих: Съществуват и места,
където нищичко водата не поглъща.
Едни такива мънички места…
Като например:
мъж целува се с жена
и даже не поглежда към часовника.


ПИРАТИТЕ

Помолих корабите:
Ако видите пирати
с дълги саби
и замлъкнали сърца,
ги попитайте защо
не могат да откраднат и морето?


ТОЙ НАБЛИЖАВА

Ето, наближава като кораб, натоварен с трупове.
Така твърди часовникът със скучното махало.
Така твърди денят с посърналото слънце.
Така твърдят и къщиците,
сгушени подобно клечките в кибритена кутийка.
И аз ви уверявам:
Наближава той като акула тлъста,
като неизправна бомба,
и с него всичко приближава се към всичко:
плътта - към ножа,
гробът - към мъртвеца,
и огън - към бутилката със запалителната смес.
Наближава,
наближава той,
часът на отпътуването към смъртта - спокойно
и с дълбока скръб -
натам, където гладният си търси в сметището песни,
врабчето - синева в заключените стаи,
бунтовникът пък - под възглавницата кон.
Наближава той и аз не съм единствен.
Наближава той
и аз се мъча да не изглеждам толкоз натъжен.
Наближава,
а пък аз подхвърлям бучка захар към устата си
и отивам на училище в селата кални.
Подгонвам пилците по пътя
и се уча как момиченцата да целувам
и крада за тях черници от дърветата нависнали.


МЪЖ

… и докато хората танцуваха
или пък гледаха забавни филми,
виждах го на гладните да носи зеленчуци,
на пътниците - куфари,
на самолетите - гориво,
а на децата - куп играчки.
… докато хората по пладне се прозяваха,
или пък правеха любов във банята,
той носеше откъм морето риба
и от полето жито,
и рози от градините,
и книги - от печатниците.
А в някакъв прекрасен ден -
бе сряда, или пък четвъртък, или петък -
пристигна бялата кола
и го откара в гробищата!