КЪМ…

Михаил Лермонтов

превод: Людмил Стоянов

КЪМ…

Със тебе срещаме се пак,
но колко сме се изменили!
Годините във своя мрак
от нас невидими се скрили.
В очите ти потърсих страст,
в душата си тревога диря!…
Уви! Животът днеска в нас
с еднаква тегота умира!

1829

—————————–

ЕПИТАФИЯ

На свободата син безгрижен,
живота в чувства похаби
и повече от своя ближен
природата със страст люби!

Той вярваше в прокоби тайни,
във талисмани, в любовта,
на страсти странни и случайни
пожертвува си младостта.

Душата му изпита жребий
на скърби, радост, дял блажен.
Умря. И тука е погребан.
Той за света не бе роден.

1830

—————————–

ЧАШАТА НА ЖИВОТА

От жизнената чаша ний
        очи закрили, пием.
По края златен я встрани
        със сълзите си мием.

Ала кога в предсмъртен час
        превръзката изчезне,
и всичко, жаждано от нас,
        с превръзката залезне,
ний виждаме, че пустота
        във златната е чаша,
че питието е мечта,
        че тя не е и наша!

1831

—————————–

***
Щастлив съм! - че смъртта ми праща тайно зов,
жесток недъг сърцето ми терзае…
Дай боже тъй да бъде!… Ни любов,
ни мъки мъртвият не знае.
Сред шест дъски самотник изоставен,
на всичко чужд, захвърлен и забравен -
ни зов за слава, нито твоят глас
не ще смутят покоя ми тогаз!

1832

—————————–

***
Не съм аз Байрон, друг съм аз,
незнаен и до днес избраник,
вред като него гонен странник,
но русин по душа и страст.
По-рано почнах и по-рано
ще свърши земния ми път.
В душа ми, като в океана,
надежди-мъртъвци лежат.
Кой би на океана здрачен
разгатнал тайните? Кой тук
разкрил би мислите ми мрачни?
Аз - или бог - и никой друг!

1832

—————————–

СРЕД НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА

Сред небесните тела
     грей луната ранна,
кръгла в сивата мъгла -
     млинче със сметана.
Всяка нощ върви из път
     тъй лъчисто млечен:
ясно, там в небе царят
     заговезни вечно.

1833-1834

—————————–

***
О, мъж велик! Награда няма
за доблестта ти равна тук!
В небето тя живее само,
сред хората е празен звук.

Но дълго подвигът ти славен
в преданието ще живей
и твойто име чул в забрава,
синът ти горд ще пламеней.

Ще стори помен ненадминат
потомък късен някой ден
и ще пришепне просълзен:
„Люби той своята родина!”

1836

—————————–

***
На мойте мъки повестта
не искам да замре в измами -
за мойта обич, за скръбта
ще съдят бог - и съвестта ми!

Сърцето тям ще довери -
от тях всемилост ще измоли,
и нека той ме укори,
що ме захвърли сред неволи.

Едничка хорската злина
душата горда не смущава:
налита морската вълна -
гранитът невредим остава.

Челото му е в небеса;
на две стихии обща слава,
на бури слуша той гласа
и на гърма се доверява.

1836

—————————–

МОЛИТВА

В живота, в миг нерадостен,
живот тъжовно-пуст,
една молитва сладостна
повтарям наизуст.

От думите живителни
полъхва благодат
и прелест вей спасителна
от смисъла им свят.

Душата хвърля бремето -
съмнение, тъга -
и вярваш, плачеш, времето
тъй леко е сега!

1838

—————————–

БЛАГОДАРНОСТ

За всичко, вярвай, съм ти благодарен:
за мъките незнайни на страстта,
за сълзи и целувки в час коварен,
за вража мъст, другарска клевета;
за жар душевна, пръсната тъй жалко,
за всичко, що в живота бе игра,
стори тъй само, занапред по-малко
да идва миг да ти благодаря.

1840

—————————–

ПРОРОК

Откак божествения пръст
откри ми пътя на пророка,
в очите хорски виждам мъст,
следи на злото, на порока.

Издигнах знаме на любов,
на истините непостижни,
но с камъни на моя зов
отвърнаха ми мойте ближни.

Посипах с пепел аз глава,
бях в градове бездомен странник
и днес в пустинята вървя
и като птица бог ме храни.

С господния завет в гърди,
тук всяка твар ми е покорна
и мълком слушат ме звезди,
огрели радостно в простора.

Ала когато в шумен град
аз се промъквам предпазливо,
там старци на деца шептят
с усмивка зла, самолюбива:

- О, вижте: пример зарад вас!
Той горд бе, чужд на братска слога.
Глупец - кълнеше се пред нас,
че е гласът му - глас на бога!

О, вижте го, деца, без чест,
как той е сам и сух, и бледен,
о, вижте как е гол и беден,
как всички го презират днес!

1841


К ***

Мы снова встретились с тобой,
Но как мы оба изменились!..
Года унылой чередой
От нас невидимо сокрылись.
Ищу в глазах твоих огня,
Ищу в душе своей волненья,
Ах! как тебя, так и меня
Убило жизни тяготенье!…

—————————–

ЭПИТАФИЯ

Простосердечный сын свободы,
Для чувств он жизни не щадил;
И верные черты природы
Он часто списывать любил.

Он верил темным предсказаньям,
И талисманам, и любви,
И неестественным желаньям
Он отдал в жертву дни свои. -

И в нем душа запас хранила
Блаженства, муки и страстей.
Он умер. Здесь его могила.
Он не был создан для людей.

—————————–

ЧАША ЖИЗНИ

l.

Мы пьем из чаши бытия
      С закрытыми очами,
Златые омочив края
      Своими же слезами;

2.

Когда же перед смертью с глаз
           Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
           С завязкой исчезает;

3.

Тогда мы видим, что пуста
               Была златая чаша,
Что в ней напиток был - мечта,
               И что она - не наша!

—————————–

* * *

Я счастлив! - тайный яд течет в моей крови,
Жестокая болезнь мне смертью угрожает!..
Дай бог, чтоб так случилось!… ни любви,
               Ни мук умерший уж не знает;
Шести досток жилец уединенный,
Не зная ничего, оставленный, забвенный,
               Ни славы зов, ни голос твой
Не возмутит надежный мой покой!…

—————————–

* * *

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей как в океане
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? кто
Толпе мои расскажет думы?
Я - или бог - или никто! -

—————————–

* * *

Посреди небесных тел
Лик луны туманный:
Как он кругл и как он бел,
Точно блин с сметаной.
Кажду ночь она в лучах
Путь проходит млечный:
Видно, там, на небесах
Масленица вечно!

—————————–

* * *

Великий муж! Здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды,
И не найдут среди людей.

Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услыхав твое названье,
Твой сын душою закипит.

Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: “он любил отчизну!”

—————————–

* * *

Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь бог да совесть!..

Им сердце в чувствах даст отчет;
У них попросит сожаленья;
И пусть меня накажет тот,
Кто изобрел мои мученья;

Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
Пускай шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;

Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый
И кроме бури да громов
Он никому не вверит думы…

—————————–

МОЛИТВА

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко -
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

—————————–

БЛАГОДАРНОСТЬ

За всё, за всё тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слёз, отраву поцелуя?
За месть врагов и клевету друзей,
За жар души, растраченный в пустыне,
За всё, чем я обманут в жизни был - - -
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

—————————–

ПРОРОК

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

“Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился c нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!”