И ТАЗИ ЗИМА НЯМА СНЯГ…

Арчил Сулакаури

превод: Марко Марков

***

И тази зима няма сняг.
Снегът е див и недостъпен.
И зимно слънце пие пак
прозорецът ми ням и тръпен.

Комините димят слова
със смисъл тих - абракадабра,
небето синьо при това
учудва се на тази дарба.

На покривите сняг ще дам
като художник и природа,
че няма съвършенство там,
в пътеките на небосвода.