МОЛИТВА

Любиша Чидич

превод: Ели Видева

МОЛИТВА

Само един стар приятел!
С ръка, който маха
като остров в буря.
А ледена тръпка отвътре
спира посоката.

Спаси, Господи, острова,
до който бих доплувал,
мен недей!

Спаси мира в горската църквица
от Расина,
където тайно идвахме.
Мен недей!

Спаси бежанците от Книн през 1995 г.
и техните преследвачи -
мен недей!

Спаси, Господи,
всички свои убити деца.
Мен недей!

И приятелите,
които още някъде на улицата махат с ръка,
а шепа от тях са като остров, до който бих доплувал,
но ледена тръпка спира посоката.

Спаси, Господи, и нашите неприятели,
мен още недей!


ИЗОСТАВЕНИ

В изоставения дом
пожълтяват стари столове и шкафове

Изоставен ангел кръжи покрай къщата
със иконата на твоята майка

Бащина болка като ръжда боде сърцето
капе болка от болка по Родината

В приказка за изоставената къща
някой нов змей яде деца

Излязохме на площада да гледаме змея
не е бил от приказка