ПАДАЩИ ЛИСТА ОТ ДЪРВОТО НА ВОЙНАТА

Джамал Джумаа

превод: Азиз Шакир-Таш

ТЪЖНА МАТЕМАТИКА

Когато взе решение войната
да не бъде вече неграмотна,
прибягна до семейството ми,
за да учи смятане:
пет - едно = четири
четири - едно = три
три - едно = две
две - едно = едно
едно - едно = нула.


ОЧИ ШИРОКИ С ЦВЯТ - КАФЕ

Пристигнал мъж
в града,
видял жена,
която имала очи широки с цвят - кафе.
За нея се оженил

и му се родили шест очи широки с цвят - кафе.
Пристигнала войната
в тоя град,
мъжа видяла
и със себе си го взела;
родила шест очи широки с цвят - кафе
и мъртъв татко.


ИГРАТА НА ВОЙНИЦИТЕ

Първият войник
не се страхуваше
и целият умря.

Вторият войник
страхуваше се малко
и остана без ръка.

Третият войник
страхуваше се
много…


ПЕСЕН НА СЪРЦЕТО МИ ПОД ДЪЖДА И НОЩТА

Господарю на нощта,
прастари генерале,
колко ли слънца убил си ти,
та Господ те е наградил
с тез всичките звезди?

Какво ти, бедна хитра месечинке,
нередно си видяла,
та те е направил Господ
едноока?

Сърце самотно мое,
защо не хванеш
първия случаен
             минувач
и да му кажеш:
             Хей, приятелю!


СУВЕНИРИ

Когато настана войната,
и мало, и старо повярва,
че тя ще остане за кратко
                  и втурна се всеки да си събира такива едни сувенири:
                  парче от крило самолетно;
                  изпразнена гилза;
шрапнел,
дефектен патрон… и т.н. и т.н.

Ала войната остана дълго-предълго,
и като гостенин тежък
взе да си пие кафето бавно-пребавно,
бе благосклонна -
затуй не замина,
дордето за спомен от тях не събра сувенири:
                   мъжки пищял,
                   женско око,
                   детска ръчичка,
                   син първороден… и т.н. и т.н.

Багдад / Басра