Дилян Бенев

Дилян Бенев е роден на 24 януари 1960г. във Варна. Завършил е местния икономически университет специалност - вътрешна търговия. От 1999г. живее в София и работи в една неправителствена организация. Издал е книгите “Артефакти” - изд. “Аб”, “Непростимо” - изд. “Балкани”, “Инвазия” - изд. “Пропелер”, “Сатирисловия” - изд. “Пропелер”, “Обсебване”- ИК “Труд” (2011). Пише притчи, фрагменти, афоризми, сентенции, разкази и памфлети. Сътрудничи на вестник “Азбуки” и радакция “Хумор, сатира и забава” на БНР. Негови текстове в превод на унгарски език са включени в антологията “Кратки форми в съвременната българска литература” /2006/ съставена от Дьорд Сонди. Има публикации във в. ,,Словото днес”, в. ,,Новият пулс”, в. ,,Минаха години”, сп. ,,Пламък”, сп. ,,Съвременник” и електронните списания Литернет, Литературен клуб и Публик-Републик.

За връзка с автора: db65@abv.bg


Публикации:


Проза:

САТИРИСЛОВИЯ/ брой 1 септември 2008

СКРИТИЯТ СМИСЪЛ/ брой 34 ноември 2011

СОЛИДАРНОСТ/ брой 34 ноември 2011

ПРИМКАТA/ брой 35 декември 2011

БЕЗ ИЗХОД/ брой 36 януари 2012

АФОРИЗМИ/ брой 87 септември 2016

ФРАГМЕНТИ/ брой 113 януари 2019


Критика за Дилян Бенев:

ПРОЗА ЗА НЕДЪЗИТЕ В ОБЩЕСТВОТО/ автор: Тодор Янчев/ брой 60 март 2014

ОТ ГРЪМ КЪМ БЛЯСЪК/ автор: Лазар Лалев/ брой 96 юни 2017