ПРОЗА ЗА НЕДЪЗИТЕ В ОБЩЕСТВОТО

Тодор Янчев

Дилян Бенев, автор на сборника ,,Обсебване”, представя своята книга като един успешен опит да отрази опакото на сегашния живот в една страна, която мъчително изживява историческия период на своя преход от ,,социалистическия абсурдизъм към класическите форми на демокрацията”. Болезнен е този период на промяната, за която голяма част от хората у нас се оказаха неподготвени. Сам авторът очертава себе си като творец с ,,неподражаем стил с елементи на сюрреализъм и абсурдизъм” и с израз на едно ново литературно направление, наричано от него - глобалистически реализъм. Наистина неговата проза в книгите му ,,Артефакти”, ,,Непростимо”, ,,Инвазия”, ,,Сатирисловия” и новата му книга ,,Обсебване” е своего рода проза - къса, фрагментарна, и синтезирана граничеща между сатира и моралистика.
Разказите на Дилян Бенев се възприемат във сегашно време. Повечето от тях не завършват с щастлив край. Тревожен е животът на хората от учреждения, предприятия, служби в нашия несъвършен глобалистичен свят. Всеки от разказите те кара да се замисляш и да потърсиш смисъла на авторовия контекст.
Като чеховите къси разказии тези на Дилян Бенев се отличават с фрагментарни изживявания на обикновените хора. Малкият човек е странна личност, която заслужава много по-нормален начин на живот, освен този, който има. Те са смутено съзнание, трудно ориентиращи се в реалния свят, жертва на принудителни обстоятелства.
Срещата на Пешо (разказът ,,Убитият”) с богаташа, човек с нечисто битие, го кара по силата на някаква съдбовност да се сблъсква с парадоксалното в живота. Разказът Шофьорът е алегория на човешката съдба. Той е пълно отражение на глобализацията на новия световен ред. В случая шофьорът е събирателен образ не вечния и недосегаем властник. Пътниците споделят съдбата на малкия човек, изкупителна жертва на обстоятелствата.
Разказът ,,Преображението” е едно метафорично описание на неадекватното в живота. Води се разговор между мъж и жена, но жената не излъчва дори частичка от своята женственост. Тя е израз на женската духовна и физическа свобода. Сякаш се доказва максимата на абсурдното поведение, че за да бъде свобоен човек - той трябва да бъде безволев и продажен. Това е измамната представа на истинската свобода.
В разкази като ,,Експлозията”, ,,Респектът”, ,,Инцидентът”, ,,Всичко се връща”, ,,Сделката” и особено ,,Обсебване” героите са хора на абсурда, индивиди премазани от антихуманните обстоятелства в условията на криворазбраната демокрация.
Сатирикът Дилян Бенев заслужава достойна оценка от читателите и критиката за високите художествени качества на неговите няколко книги издадени през последните години. Той се утвърждава като талантлив разказвач с дълбоко проникване в социалната същност на нашата съвременност.