А НЕЩАТА…

Нина Жосу

превод: Димитър Милов

Разбрани са и прости са нещата,
щом изворът с вода е бистроока
и вижда се на бъдещето срока,
и цяла се оглежда яснотата.

Опитвам се да върна аз полека
рида на твойте дивни състояния,
родени и изпълнени с желания -
към мен скръбта намери ли пътека.

Открий ме както и преди - с утеха,
по детски посочи. Лъжа и Истина,
на Любовта - на този свят единствена,
на Мъдростта в неостаряващата дреха.

Аз твърдо знам какво със мен ще стане
и бързам да засея днес полята…
Учителят будува непрестанно -
със светлина изпълва ми душата.