ГОРИТЕ ЗА ЕМИНЕСКУ МЪЛВЯТ

Георге Чокой

превод: Красин Химирски

Там, дето е бродил Еминеску из лесовете,
вечерница ярка над селения свети.
Напролет горите се подмладяват,
с лист зелен небесата озаряват.
Усетил призвездната пролетна тръпка,
изгрява поет от набъбнала пъпка.