ЗАВЕЩАНИЕ НА АРМЕНСКИ ПИСАТЕЛ

Александър Цатурян

превод: Марко Марков

Умра ли, хора, сам и слаб,
не искам паметник от този свят,
а само на коричка хляб
впишете:
               „Той умря от глад…”