СОФИЯ

Йоздемир Индже

превод: Хасан и Мехмед Карахюсеинови

СОФИЯ

Откъде започва София?
От Военното стрелбище ли или от храма
                                        „Александър Невски”,
или пък - от Парка на свободата?…

Кога започва София -
с изкуственото Геомилево око ли
или с „Предсмъртно” на Вапцаров?

Хей, поете,
седиш във бара на Парк-хотел „Москва”,
отпиваш водка и се оглеждаш в огледало,
но с какво право?
Обви ли се около твоята шия това, което
                                      около техните се е обвило;
низа ли колие за своята изгора от куршумени оси;
вля ли се потта ти
на тази битка в хоросана?

Каква полза от горчилката хининова в сърцето ти,
каква полза от тъгата на това обричане на думи
                                                                  в твоите очи?

Помни, поете!
София започва с една друга София.

София - 18.4.1979 г.


КОГАТО ПОПИТАШ

Когато попиташ „Какво се случи?” -
на Военното стрелбище, на тази малка гара.
Когато попиташ „Какво се случи?” -
на улиците септемврийски, в Лудогорието,
и какво са видели тези тополи, тези брястове…

По-добре не питай!
Помисли какво започва с един въпрос.

София - 19.4. 1979


ОБРАЗЦОВА ГРАДИНА

На „Образцова градина” прилича България,
на онази в Мерсин, от моето детство:
но само една действителност съществува сега,
дори от спомените по-красива.

Хей, страна: трудолюбива, задушевна,
Българийо: слънчогледолика, розочела,
трябва да се разцелуват ръцете ти, които всекидневно
                                                                             те творят.

Пловдив - 24.4. 1979