МЕТАЧЪТ

Хашим Шафик

превод: Азиз Шакир-Таш

Излиза нощем мъж и се понася по пазарите,
да помете обелките на дните,
                           нахвърляни от хората по тротоарите
разрошени, покрити с кал и прах -
                                  а той събира тези дни
в един варел и ги почиства от ръждата:
ръждясали са дните на търговците и политиците;
посредниците и сарафите
изсмукали са дните като резенче лимон
и са ги хвърлили сред кошовете непотребни.
С метла от палмови листа метачът идва,
с вода поръсва улицата,
дето черупките от лешници и шам-фъстък
                                   са се размесили с марулеви листа
в консервени кутии от сардини -

тъй кух е този свят, като контейнер за боклук,
и са задрямали пазарите,
потънали във сметището на ръждясалите дни.
Но някой ден Земята ще изчезне,
за да ни я открие земетръсът
като леха с цветя и житна нива.