ЧУЖДА ПРОЛЕТ

Амо Сагиян

превод от руски: Георги Ангелов

Посрещнах пролетните дни
в чужди планини и долини,
далеч от моята Армения.

Весело наоколо цъфтят
горички, лесове и пасища,
както и във моята Армения.

И перушината на птиците е същата,
и песните са все тъй задушевни,
както в планините на моята Армения.

Сребърната песен на потоците…
Водата ромони и бяга
както изворите в моята Армения.

Прилича всичко тук, но все пак
като пламък съм обхванат цял
от тъга по пролетта в Армения.


***

Повтарям пътя на изворите от моето детство,
огласям каменните предели и продължавам нататък,
давам неукротимост на буйните реки
и влизам в морето - солено и побеляло.