РЕНТГЕНОВА СНИМКА

Дейвид Рей

превод: Красин Химирски

Странно,
         не показва рентгенът
                          печалните очи
                                       на мама,
макар да бях
         поел отдавна
                   безкрайната й мъка.
Те трябваше
          да бъдат там,
                    където НАЙ-БОЛИ.

Не зафиксира рентгенът
             и любовниците на баща ми,
                                те също трябваше
                                          да бъдат ТАМ -
           и да лудуват,
без да се стесняват от любопитния
                                                флуорограф.

Той не показа и хлапака -
                  немилван, сополив,
                              погребан тъй отдавна
                                               безвъзвратно
                  преди години
в самия мен.

Навярно се е притаил
               зад жлъчката
                       или между ребрата.
Но вече е престанал да се крие,
             сега той бие, блъска гръмовито
                               по барабана на сърцето ми.