В ПИСМОТО НА МАМА…

Чеслав Курята

превод от полски: Здравко Кисьов

***
В писмото на мама -
упражнение от безупречната й фонетика -
думите направо от труда са дошли.
Затова от болка са криви буквите
и значенията са врязани в хартията грапава
като надпис на скулптор в гранит.

В писмото кратко на мама
разчитам дълго мълчание:
изравняване на мисълта с недописаните думи.