НИТО ЕДНА РОЗА ДА НЕ ЦЪФНЕ

Имре Такач

превод: Михаил Берберов

Като крадец нощта
                   изчаквам аз.
И вечерният град ме пощадява
                   с дъха на всички пъпки тука. Нека

нито едничка роза да не цъфне.
Къде тогава аз ще се завърна?
Къде бих могъл вече да отида,
за да нахраня с птици и дървета
и със звезди излишните си думи?…