ИЗ „СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗА”

Всеволод Гаршин

превод: Анатолий Чирков

Един младеж попитал светия мъдрец Джафар:
- Учителю, какво е животът?
Хаджията мълчаливо запретнал мръсния ръкав на дрипавата си дреха и му показал отвратителната язва, която разяждала неговата ръка.
А през това време славеите звънко пеели и цяла Севиля била изпълнена с благоуханието на розите.

12.01.1884