МОЯТА КУМА

Валерий Латинин

превод: Дафинка Станева

МОЯТА КУМА

На кумата ми
руса грей коса.
Пей кумата ми -
звън трепти в гласа.
А върви ли тя -
цвете стели се.
Рокля вие се -
ах, виелица!
Щом застане тя
зад стоборите,
пред лицето й
вятър моли се.
Вкупом облаци
ниско кланят се.
Дъжд в нозете й
извалява се.
А каква е тя
гостолюбница!
От виното й -
век безсъница.
От виното й
свят завива се.
Като вино ти
сам разливаш се.

——————————-

У МОЕЙ КУМЫ

У моей кумы
Русы волосы.
А поет кума
Тонким голосом.
А идет кума -
Травка стелется.
Вьется платье ее
Метелицей.
Как стоит кума
За околицей -
На ее красу ветер молится.
Облака куме
поклоняются,
Дождь к ее ногам
Проливается.
А к тому ж кума
Хлебосольница,
От ее вина -
Век бессонница,
От ее вина
Закачаешься.


ТРЕВОЖЕН СЪН

Насън ти плакала си пак,
кошмар ли ти смути душата?
Ела, любима! В смутен мрак
с прегръдка ще стопя плача ти.

Ще отлети сънят тозчас,
ти само прошепни молитва.
Рой ангели пак бдят над нас
в незнайна за човека битка.

А трудно се живее днес.
вред демоните готвят жетва.
Но войните Христови с чест
за вярата ни ще се жертват.

Моли се. Зло не трае век.
Моли - за общото спасение.
Молитвата е вечен лек
не само в зли съновидения.

——————————

ТРЕВОЖНЫЙ СОН

Ты снова плакала во сне -
Видения смутили душу.
Прижмись, любимая, ко мне
И ровное дыханье слушай.

Ночные призраки уйдут,
Лишь только прошепчи молитву.
Над нами ангелы ведут
Невидимую людям битву.

Непросто выживать сейчас,
Так много демонов повсюду,
Но воины Христовы нас
Спасать по нашей вере будут.

Молись. Не верь победу зла.
Молись и действуй во спасенье.
Молитва многим помогла
Спастись не только в сновиденьях.


ВАЛЯКЪТ

Проехтя пак бедата над балканския свод
и полегна вековната нива.
И не вижда светът, че в славянския род
тук бунтовното семе е живо.

Под глобалния валяк страдат малките днес,
гази той, без да гледа лицето.
Безогледен безумец - на народа злочест
той на Изток притиска сърцето.

На Балканите имаше вече война.
Плодовете тежат ни години.
Ще повторим ли пак тази стара злина,
за да стане Европа пустиня?!

——————————

КАТОК

Прокатилась беда по просторам Балкан.
Полегли вековые посевы.
Мир не видит кровавые муки славян,
Не боится народного гнева.

Давит мелкие страны глобальный каток,
Не взирая на встречные лица.
Он по судьбам людей покатил на Восток
С безоглядностью самоубийцы.

На Балканах уже зарождалась война.
Урожай её тяжек и ныне.
Неужели она повториться должна,
Чтобы сделать Европу пустыней?!


РУСИЯ, ХХI ВЕК

В историята отминават
селата с тракторни следи.
И над земята с древна слава
надвисва време на беди.

Хилядолетните устои
ги срина технократен век.
В света във времената нови
не струва пукнат грош човек.

В града спасение той дири
от селските си зли беди.
А студ, от вятъра сподирян,
в прашасалите къщи бди.

Къде отиваш ти, Русийо?
И виждаш ли възход, престиж?
Села, от корен покосила,
с какво ли днес ще замениш?

Гъмжат бомжи и проститутки,
а рушветчии - нямат чет.
Защо над дивота, кускута
издигаш куполи навред?

Защо ли кръстове изправяш
за милостиня на Господ.
Към покаяние приканваш
изстрадалия си народ.

Нима и новата измама
с изкуствен блясък ни плени.
Нима загниващите рани
не ще ги никой изцели?

В това не вярва днес душата
Русия, че е свела гръб.
Страна - оплакана, опята,
живее тя, макар и в скръб.

——————————

РОССИЯ, ХХI ВЕК

Уходит в прошлое деревня.
Крестьян сменяют трактора.
И над землёю нашей древней
Нависла тяжкая пора.

Тысячелетние устои
Разрушил технократный век.
И стал земли дешевле стоить,
На ней живущий человек.

Он в городах спасенья ищет
От выпавших деревне бед.
А в стылых избах ветры свищут,
Да в пыльных окнах меркнет свет.

Куда ты катишься, Россия?
В чём видишь будущий престиж?
Крестьян под корень подкосила,
Кого на смену им растишь?

Кругом - бомжи и проститутки,
Мздоимцы, коим несть числа.
Зачем над одичаньем жутким
Возводишь в небо купола?

Зачем кресты свои вздымаешь
За подаяния господ
И к покаянью призываешь,
Раздавленный нуждой народ?

Неужто новый вид обмана
Сусальным золотом блестит
И загнивающие раны
Никто уже не исцелит?

Душа не может верить в это
И разум верить не даёт.
Уже оплакана, отпета,
Страна страдает, но живёт!


ХУТОРЪТ ГАЛУШКИН

Степ донска в долина на междуречие,
петна от соленища,езера.
Напевен говор с изворно наречие,
селца, изгубени сред буренак.

Какъв покой кристален бди отгоре,
викни по-силно - въздухът звъни.
И ехото над сивите простори
се удря в съживения зенит.

До хутора Галушкин бор виши се,
сред разлив ширен лебеди гнездят.
От ширинето твоят дух възвишен
почерпил сила, тръгва в своя път.

Ковил струи по близката могила,
омайна, мащерката в рай расте.
Изкачваш се. Очите са безсилни
да обозрат прострялата се степ.

Душата сякаш става волнокрила
и литва с радост в тоя необят.
Сърцето ти приема без усилие
нахлуващата свише благодат.

——————————

ХУТОР ГАЛУШКИН

Донская степь в долине междуречья,
Проплешины озер, солончаков.
Напевный говор родниковой речи,
Затерянных в глубинке хуторков.

Какая тишь хрустальная над ними:
Гукни погромче - воздух зазвенит,
И эхо над просторами седыми
Ударится в разбуженный зенит.

У хутора Галушкин - бор сосновый,
Лебяжий ерик с парой лебедей
И пажити - природная основа
Прекрасного в характере людей.

Ковыль струится по пригорку к базу.
Щекочет ноздри запах чабреца.
Взойдешь на холм, и, сколько видно глазу,
Вбираешь степь без края и конца.

Душа как будто обретает крылья
И начинает радостно летать.
И сердце принимает без усилья
Прихлынувшую Божью благодать!