КЪДЕТО МЛАДОСТТА ТЕ ИЗОСТАВИ

Йожеф Уташи

превод: Александър Миланов

КЪДЕТО МЛАДОСТТА ТЕ ИЗОСТАВИ

Където младостта те изостави,
лежиш ти на трева като възглаве.

Във сянка на огромен облак плаваш,
в преходността се излежаваш.

Мелодии по електрическите жици:
тук ластовици, там пък гургулици.

Ти им пригласяш, тананикаш смътно.
Хлапе си пак. Хлапе. Безсмъртно!


БИСЕР

Била си ме,
но с цъфтяща клонка!
Плакал съм пред теб,
но с бисер само:
с оня свят
не ми изменяй, мамо,
ще се строполя до теб
от болка!


ЗЕМЯ - САВАН

От гроб до гроб пристъпвам призрачно на пръсти,
искря и шумоля посред гора от кръстове.

Не осветявам с пламък от свещичка аз,
а стискам клонка цъфнала от шипков храст.

Тъй властно шепнат скелетите в тишината,
че им повтаря дълго моят глас словата.

Сирако на звезди, Човеко, слушай: дириш
предците, а дори баща си не намираш.

Сърце ли бие или гробището тъй кънти?
Море народ след твоя Праотец се народи!

Унгарец си, защото е поляк полякът,
монголецът - монголец, финът - фин.

Морето те зове, вълните му те чакат
да те пречистят в пламъците на простора син!


СМЪРТ КРАСИВА, ЧУДОДЕЙНО ТЛЕНИЕ

Плашат ни с потайността звездите:
ами ако са кръжащи крипти?

На земята, с гибел застрашена,
мисълта ми все е омрачнена.

Само клон изсъхнал да погледна,
и по мен пробягва тръпка ледна.

Смърт красива, чудодейно тление:
що ли не ми носиш утешение?


АПОЛИНЕР

Пиши за онова, КОЕТО ГО НЯМА!
Защото МОЖЕ ДА ГО ИМА, МОЖЕ!
Научил ме е на това ХАМУТА:
КОЕТО ГО ИМА е обич по принуда.

То с минзухарите си наблюдава
и с кръглото небе се втренчва в мене:
- Дали съм прав, французино?!

Кимва ми и свежда Аполинер
на черепа си желязната лента.


ПРОСТО ЖИВЯХ

И днес не правих нищо:
живях със стиховете.
Те само носят радост
и болка
на сърцето.

Стихът не се измисля,
на живо се живее.
Затуй е свято слово
и грее,
грее,
грее.


КАРТИНА НА ЕПОХАТА

Пегас, опасен
и равана,
и галопа е:

навсякъде
срещу гръдта ти -
копие!


ПЕСЕН, ОБИЧ МОЯ!

И на дърво
със клони в небесата:

гнездо да свиеш,
лешояди пак

ще те докопат,
Песен,

Обич моя.