ЧЕТИРИСТИШИЯ

Расул Гамзатов

превод: Георги Ангелов

* * *
„Ни веднъж” - преди смъртта планинец каза -
„родителите си не огорчих на тоя свят.
Благодаря, съдба, това бе благодат…”
И аз да можех да повторя тази фраза!

* * *
Не мен ругаеш ти: добре го зная -
в мен виждаш някой друг и ме ругаеш.
И не мен хвалиш - и това го зная -
в мен себе си ти виждаш и ме хвалиш.

* * *
За камилата сто ласкави названия
има във арабския език.
А псуваме се ние непрестанно,
врага с псувни хиляда да сразим.

* * *
Въпрос в анкета: бил ли съм под съд?
Аз всеки ден и всеки миг под съд съм.
За вчерашния ден съм съден днес.
А утре ще е адът ми за днес.

* * *
Кой струните на инструмента къса?
Глупецът.
Кой кара се с жена си, пие свъсен?
Глупецът.
С комшиите кой мирно не живее?
Глупецът.
Тогава, питам аз,
- мъдрецът де е ?

* * *
Дойдоха ми на гости високо в планините
поети от Сахара. Приех ги, както мога.
А те със скръбен укор заклатиха главите:
«А дюните, а пясъкът къде ви са, за Бога?»

* * *
Годините се нижат век след век.
Небето мръщи се, а после засиява.
Поумнява в живота си човек.
Но защо човечеството оглупява?

* * *
Аз съм в люлката, изпей ми песен,
мамо.
Женя се, изпей ми песен,
мамо.
В гроба съм, изпей ми песен,
мамо.
Забравен съм. Изпей ми песен,
мамо.

* * *
Дворец Бъкингамски.
Под прозорците - аз.
Кралицата спи и не знае за нас -
какви в Авария хора живеят,
какви в Авария песни се пеят.

* * *
Алтернативи, все алтернативи.
Безкраен избор ни е участта.
Няма Дагестан алтернатива:
Люлка ми е, майка и баща.

* * *
На селянин за Кремъл аз разправях,
тъй както си е всичко, без лъжи.
Но в шах и мат землякът ме постави:
- Побратим в Кремъл имаш ли, кажи?

* * *
Майките по цялата планета -
дъщерите им Джоконди са, ако ги слушаш.
Ако се хвалеха наред поетите,
да сме забравили отдавна Пушкин.


ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

* * *
Пред смертью горец молвил: «Я ни разу,
Как сын, не огорчил отца и мать.
Спасибо, рок, за эту благодать…»
О, мне б изречь им сказанную фразу!

* * *
Я знаю: ты ругаешь не меня -
Во мне другого видишь и ругаешь.
Я знаю: ты и хвалишь не меня -
Во мне себя увидел ты и хвалишь.

* * *
Сто ласковых названий для верблюда
В арабском языке, подобно чуду.
А мы друг друга бранью осыпаем,
По тысяче ругательств изрыгаем.

* * *
Вопрос в анкете: был ли я судим?
Я каждый день и каждый миг судим.
За день вчерашний я судим сегодня.
А завтра ад настанет за сегодня.

* * *
Кто струны на пандуре рвет?
Глупцы.
Кто ссорится с женой и с горя пьет?
Глупцы.
С соседями кто мирно не живет?
Глупцы.
Тогда, спрошу я,
- где же мудрецы?

* * *
Поэты из Сахары побывали
В моих горах. Я принял их, как мог.
Они качали скорбно головами:
«А где у вас барханы? Где песок?»

* * *
Идут года, идет за веком век.
То небо хмурится, а то оно синеет.
Умнеет в жизни каждый человек.
Но почему же человечество глупеет?

* * *
Я в колыбели, спой мне песню,
мама.
Вот я на свадьбе, спой мне песню,
мама.
Вот я в могиле, спой мне песню,
мама.
Меня забыли. Спой мне песню,
мама.

* * *
Дворец Букингемский.
Стою под окном.
Там спит королева, не зная о том,
Какие в Аварии люди живут,
Какие в Аварии песни поют.

* * *
Альтернативы все, альтернативы.
Все надо выбирать да выбирать.
У Дагестана нет альтернативы:
Он мне отец, и колыбель, и мать.

* * *
Крестьянину про Кремль я рассказал,
Дворцы и залы - все я описал.
В тупик меня поставил мой земляк:
- А есть ли у тебя в Кремле кунак?

* * *
Послушать если матерей планеты,
Все дочери Джокондами бы были.
Хвалили если б всех подряд поэтов,
Мы Пушкина давно бы позабыли.