ФОТОГРАФИЯ НА СТАРИТЕ ЛЕТА

Хайдар Ергюлен

превод от турски: Азиз Шакир - Таш

ФОТОГРАФИЯ НА СТАРИТЕ ЛЕТА

Едничка твоя фотография ми се намира
с тебе сме застанали пред някакво си старо лято
жежко лято запотени чувства и разтапяща любов
замислих се: взаимно сме се изхабили
докато е изтънявало неповторимото ни щастие на тази фотография


ЗИМНИ УРОЦИ - 5

време е да се изтрие сричка от гласа
въпросите, които бяха победени се изтеглят от града -
с глаголи грохнали и рими натрошени
се завръщат в крепостта на словото
поете, малък татко, кой
словото си ще накара да говори, разбивайки го на парчета в огледалото