ШАХ

Алексей Решетов

превод: Николай Зидаров

Квадрати - всеки като клетка
на шаха…В неуспешен ден
самият цар - печална гледка -
из тях се движи разгромен.
Топовете са спомен само,
от офицерите - ни стон.
Отнесе силен мъж жена му,
възседнал среброседлен кон.
Горчиво тъжната насмешка
в брада той крие мълчешком.
О, как - макар с едничка пешка,
би се избавил от разгром.
С една не влюбена в парите,
не в царския дворец дори,
а с теб живей, дели бедите
от неуспешните игри…