В ГРЪДТА ТИ ЦЪФТЯТ

Йосиф Куралов

превод: Георги Ангелов

В ГРЪДТА ТИ ЦЪФТЯТ

В гръдта ти цъфтят
рози, мимози
и други живи
полски и оранжерийни
цветя.

А докосна ли те -
в пръстите ми остават
само тръни…

Загадка си ти!..

Която
упорито не желая
да разгадавам!

Страхувам се, че разгадая ли я -
ще ми стане
много скучно
да живея…

На белия свят
сред праха
на индустриалната съвременност,
лишен от живи цветя.

——————————

ПРОВИНЦИАЛНА ПЛАНЕТА

За какво се късаш:
В Москва, та в Москва!
Когато цялата ни Слънчева Система
се намира в дълбоката провинция
на Млечния Път.

И други са горели:
В Кайро! В Париж! В Пекин! В Мека! В Рим!
А сега казваме:
Римската империя! Римската империя!…

А Римската империя сама се е късала
и разкъсала -
на Западна и Източна,
на Северо-Американска
и Златна орда…

А колко столици са изпонастроили!…
И не забелязваме,
че живеем
на най-глухата,
най-провинциална планета,
без прозорци,
без врати…

И изходът ни е само
в открития
Космос.


В ТВОЕЙ ГРУДИ ЦВЕТУТ

В твоей груди цветут
Розы, мимозы
И другие живые
Полевые и оранжерейные
Цветы.

А прикоснешься к тебе -
В пальцах остаются
Одни занозы…

Загадка ты!..

Которую я
Упорно желаю
Не разгадать!

Боюсь, что разгадаю -
И станет мне
Совсем скучно
Жить…

На белом свете
В пыльном объеме
Индустриальной современности
Лишенной живых цветов.

——————————

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА

Ну что ты рвешься:
В Москву! В Москву!
Когда вся наша Солнечная Система
Находится в глубокой провинции
Млечного Пути.

И другие рвались:
В Каир! В Париж! В Пекин! В Мекку! В Рим!
А теперь говорим:
Римская империя! Римская империя!..

А Римская империя сама рвалась
И разорвалась -
На Западную и Восточную,
На Северо-Американскую
И Золотоордынскую…

А столиц понастроили!..
И не замечаем,
Что живем
На самой глухой,
Самой провинциальной планете,
Без окон,
Без дверей…

И выход имеем
Только в открытый
Космос.