ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ЗА ОТЕЦ ДМИТРИЙ ДУДКО

превод: Георги Ангелов

Юрий Бондарев, писател:

«Отец Дмитрий е интересен човек, неочакван в своя космос и мисленето си. Той винаги говори за силната Русия, която e в недрата, не му е присъщо чувството на светския мирски песимизъм. Батюшка познава литературата - и религиозната, и класическата, и съвременната, което винаги го прави интересен събеседник».

Михаил Лобанов, литературен критик:

«Познавам отец Дмитрий Дудко от тридесет години. С неговото светло име, с кристалната му личност са свързани едни от най-скъпите ми спомени. Неотдавна при среща разговаряхме за новата му книга, която трябва да излезе наскоро с мой кратък предговор. Тази му книга е забележителна, със своеобразния си психологизъм тя внася нещо ново в руската литература».

Генадий Зюганов, председател на КПРФ:

« С искрено удоволствие поздравявам отец Дмитрий Дудко за юбилея му. Той е човек с рядко мъжество, вяра и надеждност. Човек, преминал през най-тежки изпитания, но съхранил любовта си към Русия, към идеалите на народността, справедливостта и висшите духовни ценности и заповеди, които ни е завещал Христос - да пазим и предаваме от поколение на поколение…»

Сергей Бабурин, политически деец, заместник-председател на Държавната дума:

«Отец Дмитрий във всяко време - и при съветската власт, и при антисъветската - олицетворяваше и олицетворява човешката съвест. Не просто честност, не просто стремеж да бъде искрен и порядъчен, а истинска съвест, съединена с последователна гражданска позиция. Той прави всичко в името на хората, в името на руския човек, в името на Отечеството, в което е живял и живее, в което е страдал и страда».

Александър Проханов, писател:

«Никога няма да забравя как отец Дмитрий дойде в залата на съда, където закриваха нашият вестник «День» - «Завтра». Тогава върху нас се бяха нахвърлили най-страшните сили от прокуратурата, министерствата, средствата за информация, бяха извикани свидетели и лъжесвидетели. Бяха готови да ни съдят, да ни оковат в желязо и да ни пратят на заточение. Беше ни много тежко. Отец Дмитрий в свещеническо облекло дойде в съда, извади ръсило и светена вода, и започна да ръси за огромна изненада на дошлите… Така отец Дмитрий ни благослови и ние спечелихме този процес…»

Анатолий Лукиянов, политически деец, депутат от Държавната дума:

«Познавам отец Дмитрий Дудко, чел съм всичките му книги, виждам огромната роля, която играе в живота на много хора. Днес при всички беди на Русия се появи някакъв вакуум в духовността ни. Отец Дмитрий се старае да го запълни с дейността си. Той е пастир на руската земя, който е крайно необходим в сегашната тревожна обстановка…»

Николай Бурляев, актьор, кинорежисьор:

«Батюшка Дмитрий Дудко е от онези служители на Руската Православна църква, които с подвига на своя личен живот, мъжество, устойчивост и любов ни вдъхва вяра в бъдещето и укрепва душите ни. Руската църква и цялата ни история напредва благодарение на такива представители като владиката Йоан, отец Дмитрий и нашите старци…»

Владимир Гостюхин, кинорежисьор:

«Отец Дмитрий е дете, велико и приказно чисто дете. Като че ли всички ние, хора грешни, минаваме през неговата чистота и се измиваме. Всички наши грехове той взема на себе… Той умее да съпреживява. Светъл човек е. При цялата си заетост, винаги чета проповедите му…»