СТИХОВЕ

Николай Доризо

превод: Татяна Любенова

***
Хвали ме по възможност рядко
престижа си да не забравиш,
че не на себе си, на мене -
това ти няма да простиш.

——————————

***
Хвали меня как можно реже, -
Не то забудешь свой престиж
И не себе, конечно, мне же, -
Мне завтра это не простишь.


***
Всяка ревност, ей богу, си има причина,
по ненаписан закон си живее:
когато мъжът на жена си не вярва,
не вярва на себе си, а не на нея.

——————————

***
У всякой ревности, ей-богу, есть причина,
И есть один неписаный закон:
Когда не верит женщине мужчина,
Не верит он не ей - в себя не верит он.


***
И как да се смирим, че се изнизват дните,
че времето стремително лети.
Ръката пише все седемдесет девета,
макар осемдесета да върви.

——————————

***
Как нам смириться, что уходят даты,
Что время так стремительно идет.
Рука все пишет семьдесят девятый,
Хотя уже восьмидесятый год.