МЪРТВИТЕ

Хайдар Ергюлен

превод от турски: Азиз Шакир - Таш

МЪРТВИТЕ

І
на мен се падна да събирам труповете -
подир мъртвите си ще говоря със добро

ІІ
петима мъртви в нощната тъма
донякъде деца, донякъде младежи всички те са
докато живеят в промеждутъка между надеждата и безнадеждността си
със смъртта им се сгъсти съвсем цветът на болката
и се начупи най-прекрасният момент от сънищата им
на тръгване оставиха подире песните си, може би и някой спомен…

ІІІ
спомням си че
и децата тръгнали на сватба пак така се смееха