РАЖДАНЕТО НА ОБЛАКА

Николай Асеев

превод: Христо Черняев

Детето-облаче излиза
из тъмната планинска риза.
Протегнало ръчички бели,
по гънките й то се стеле.
На птица станало,
на рис,
лети към шеметната вис,
където, вече облак страшен,
разтърсва някой връх уплашен.