ВИНАТА

Юрий Кузнецов

превод: Мария Шандуркова

В тази църква не сме за венчавка,
тази църква не щем да взривим,
в тази църква дойдохме да плачем,
в тази църква сме - да си простим.

Потъмняха иконите скръбни
и за никого те не скърбят.
Овлажняха и копия стръвни -
няма вече кого да сразят.

Пълен въздуха с тайна отрова,
неизвестна на нас и света
и пролазват през купола горе
бурени, по стените текат.

И се вдига земята подмолно
и затъваме до колене,
че забравихме висши закони,
а духът е в измяна - сломен.

А e пълен светът със заплаха,
като храм е - забравен и сам.
И очите по детски заплакват,
а в нозете се вие трева.

Чисти сълзи текат от очите
и стените пригласят със стон.
И се вият, пълзящи, лозите
сякаш пламнал в нозете ни дом.

——————————

ВИНА

Мы пришли в этот храм не венчаться,
Мы пришли в этот храм не взрывать,
Мы пришли в этот храм попрощаться,
Мы пришли в этот храм зарыдать.

Потускнели скорбящие лики
И уже ни о чем не скорбят.
Отсырели разящие пики
И уже никого не разят.

Полон воздух забытой отравы,
Неизвестной ни миру, ни нам.
Через купол ползучие травы,
Словно слезы, бегут по стенам.

Наплывают бугристым потоком,
Обвиваются выше колен.
Мы забыли о самом высоком
После стольких утрат и измен.

Мы забыли, что полон угрозы
Этот мир, как заброшенный храм.
И текут наши детские слезы,
И взбегает трава по ногам.

Да! Текут наши чистые слезы.
Глухо вторит заброшенный храм.
И взбегают ползучие лозы,
Словно пламя, по нашим ногам.

1979 г.