ДВЕ СТРОФИ ЗА СВОБОДАТА

Анджей Важеха

превод от полски: Здравко Кисьов

ДВЕ СТРОФИ ЗА СВОБОДАТА

Няма
друг начин -
за свободата
трябва със свобода
да платиш

Стига
да знаеш
кому?


 

ПАРИ ЗА УМРЕЛИТЕ

С какво да се отплатим на умрелите?
Не за живот моля те - коварно избити
Не за хляб - умрели от глад
Не за чест - обезчестени
не за достойнство - измамени
Не за спокойствие - притеснявани
……………………………………..
Няколко думи правдиви -
ето какво им е нужно


 

ЗАБЛУЖДАВАЩА СВЕТЛИНКА

Помня от детството си
че той се подвизаваше сред блатата
разигравайки изтощените пътници

доскуча му изглежда
славата на местен герой

порасна
възмъжа
но не се промени

от известно време насам
узнавам за него
че в прогизналата световна ливада
заблуждава народите


 

ЗАЛЕЗЪТ НА ВЕКА

На небето
и на земята
все едни същи
подигравателни въпросителни
макар е аленее
макар че слиза надолу
слънцето на нашия век

Думите не вярват
на собствените си думи
ушите не вярват
на собствените си уши
а змията гризе
собствената си опашка


 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

Поколенията
се сменят
като пасатите

Пасатите
са по-слепи
от нашата съдба
по-глупави са от дъжда
и от морето

И въпреки това
поколенията
се сменят
като пасатите


 

КУЛА

Качват се на мост
който ще падне
Запалват огън
който ще ги трови

Виждам ги
от високата кула на времето
правя им знаци
за нищо


 

ХРОНИКА

Кой пръв започна? -
пита разгневеният крал
след загубеното сражение

Ти господарю
отговаря летописецът
след достойно за историята
стогодишно мълчание


 

БОГЪТ НА ЧИСЛАТА

Колко е различен
от другите богове
Богът на числата

Всичко човешко
му е далечно и чуждо
А всичко чуждо
е още в него


 

КОВЧЕГ

Колко е съвършен този
статистически ковчег от числа
Цялото население на света
може да се помести
върху крайчеца на лист хартия
не по-голямо от автобусен билет


 

ТЕЧЕНИЕ

Затвори прозореца
защото духа от звездите
иде хлад от галактиките
става студено
като
в математическа формула


 

УСПОКОЯВАНЕ

Ще видиш
успокояваха го
всичко ще мине
само
постарай се спокойно
да преброиш
до сто години


 

ГРЕШКА

Две и две е пет помисли той
каза написа го и стана точно така
засъщестува съществува и днес
Какво от това че е нелогично невярно
че е безсмислено когато е пет


 

ТРЕТИ СВЯТ

Навярно между нещата има други неща:
между два атома -
пантофката на малкия атом
между стиховете -
друга история
между два погледа -
непознат друг човек


 

ИЗКУСТВОТО НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА

Това е
най-мъдрата книга
казва дяволът
отнасяйки нагоре
светото писание
и със словото божие
започва да хвали
красотата на ада


 

МЪРТВАТА НАША ПРИРОДА

Истинските птици
не са някакви там щъркели
нито врабци
а са птиците на Питер Брьогел
летящи постоянно на север

истинската светлина
е светлината на Рембранд
китайски лампион
в тъмния космос

истинският сняг
не се топи


 

РОДСТВО

Може би именно сойката
да ми е близка роднина Какво от това,
че еволюцията не е свалила перата й
че не са й израснали уши
и не може да брои до десет
А тази прилика в безпокойството?
Тази увереност в полета?


 

ПРОЛЕТНИ ЦВЕТЯ

                   На Зенобия Гурджинска

Тишина.
Седим и мълчим
край отворения прозорец
Изведнъж тя ми казва:
излез да видиш
какъв е този шум навън

Връщам се
и отговарям с усмивка:
нищо особено
само дето в земята
пукат посятите семена


 

ВЪЗХВАЛА НА СТУДА

Било ти е студено
затова ти се гушна до мен
Ето защо
обичам студа
аз
който ненавиждам зимата


 

ЗЛАТЕН МЕДАЛИСТ

В един миг
всичко му беше простено:

вроденото му скъперничество
прекомерната му надменност
болезненото му самолюбие

когато загуби
всичко ще му бъде
припомнено


 

ВЪПРОС И ОТГОВОР

Все пак това е толкова далече
четири милиарда след запетаята
Нима все пак и от мен
е зависела участта на света?
Какво означава едно е по-малко от нула
в дългата редица от единици?

Така питаше
докато не обикна


 

ЖИВЕЯ

Все пак нещо в мене умира
нещо в мене се ражда
аз съм все още
като земя
подвластна на времето