НА ХУДОЖНИКА А. Н. ВОЛКОВ

Александър Ширяевец

превод: Диана Павлова

НА ХУДОЖНИКА А. Н. ВОЛКОВ

В картините ти слънцето танцува
и Туркестан от всички багри блика.
Дали пък слънцето ги е рисувало
или магията на древни приказки?

И цветове - зелени, жълти, алени,
се вливат в мелодичната река…
- Да, ясно, слънцето ги е създало!
Но знам, че си го водил за ръка…

13 януари 1921

—————————–

ХУДОЖНИКУ А. Н. ВОЛКОВУ

В твоих картинах солнце заплясало,
В них Туркестан звенит огнями красок!
Быть может, солнце их нарисовало,
Быть может, это чары древних сказок!..

Цвета - зеленый, желтый, синий, алый
Вливаются поющею рекою!
- Да, ясно, ясно: солнце рисовало!
Но знаю: ты водил его рукою!..

13 января 1921