ПРЕВЗЕМАНЕТО НА БЕРЛИН ОТ РУСНАЦИТЕ

Георгий Иванов

превод: Диана Павлова

ПРЕВЗЕМАНЕТО НА БЕРЛИН ОТ РУСНАЦИТЕ

Над облаци и над столетия
пак музика я възхвалява -
Русия, сам-сама, с ръцете си
света и себе си спасява.

Над знамената слънце свети
и тези думи чудодейни:
„Не е ли с нас Москва, момчета?”
Не, много повече от нея!

——————————

НА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА РУССКИМИ

Над облаками и веками
Бессмертной музыки хвала -
Россия русскими руками
Себя спасла и мир спасла.

Сияет солнце, вьется знамя,
И те же вещие слова:
“Ребята, не Москва ль за нами?”
Нет, много больше, чем Москва!


 

Бел. прев. Стихотворението е написано през май 1945 г. в градчето Биариц на атлантическото крайбрежие на Франция, където живеят тогава Георгий Иванов и Ирина Одоевцева. Публикувано е в сп. “Континент” през 1982 г.