НИКОЛА МАНЕВ – АРИСТОКРАТЪТ НА ЖИВОПИСТА

Хари Хараламбиев

Докато обмислях встъпителните думи за изкуството на Никола Манев, съзнанието ми бе пронизано от онези проникновени слова, които знаменитият Петър Увалиев беше казал за британския живописец Търнър:

„Той е на шеметни висоти. Той е случаят, когото погледът побеждава понятието, очите - нарисуваното. Зениците гледат и - виждат величие. Думите не могат да догонят Търнър.”

Казаното от интелектуалеца Увалиев приляга и на нашия Никола Манев, защото е гражданин на света, защото изкуството му е подкупващо и предел, но искрено. Той държи сметка за морала на живописта. И тя обсебва зрителя.

Манев е верен на себе си, на своя живописен натюрел. Знаейки, че талантът е независимост, чрез изкуството си той ни напомня, че всичко, което е в центъра на паметта на художника, ще изглежда непоклатимо и винаги близко.

За Манев - този аристократ на духа, а заедно с него и на живописта, сякаш всичко е казано. Припомнете си написаното от д-р Панайот Ляков за него и ще се уверите в думите ми.

Ала въпреки това Никола Манев неотменно ни внушава, че неговото изкуство е едно богатство, надхвърлящо нашите представи за таланта му, достигащ върховна художествена сила.

И като всеки голям творец той е създал една нова вселена - тази на истинската живопис. Манев е творец, който обича да се разхожда в компанията на своите блянове. В забележителните си платна той е оставил всяка фибра от тялото и сърцето си. Той е рисувал с всеотдайност, свобода и вяра. И най-вече с мисъл за родния му Пазарджик.

Неговите теми са жизнени и затова те няма да потънат в забвение. В тях е втъкано майсторство, разум и точността не предизвиква възражения.

В платната на художника доминират алегоричните композиции, чрез които той ни напомня, че изкуството стои над всекидневното ни битие. Манев създава творби, изразяващи широка гама от емоции. В неговото изкуство има радост - изпитва я зрителят, докато го съзерцава. Това е живопис, която идва от другаде. Цветовете от платната носят в себе си своя блясък и трудно се побират в рамките на изображението.

Манев е поданик на колорита. Той е успял майсторски да скрепи меките хармонии и ярките багри. Затова достига до един добре построен в благородни тонове колорит.

За него в пълна мяра е съотносимо стихотворението „Рисунка” на знаковия поет на Гърция Кавафис:

„Внимавам в работата си и я обичам.
Но бавността в писането ме отчайва днес.
Отново почвам в изкуството от неговото робство.”

Стихотворението е публикувано в далечната 1915-а. Мисля, че ако поетът и художникът бяха съвременници и Кавафис беше се докоснал до сътвореното от Манев, написаното щеше да бъде посветено на художника.