РАЗМИШЛЕНИЕТО НА СЕЛЯНИНА

Алексей Колцов

превод: Д. К. Попов

Седна някой път
и замисля се:
как ще се живей
сам без никого ?

В къща без жена,
млада и добра;
без добър другар,
верен, истинен.

Без богат имот
и без топъл кът,
без брана, без плуг
и без харен кон…

А пък с бедността
тейко ми е дал
само една мощ -
сила лъвова.

Но и нея аз
от тегла, злини,
в чужди краища
веч съсипах я.

Седна някой път
и замисля се:
тежко се живей
сам без никого!

———————-

сп. „Българска сбирка”, брой № 1, 01.01.1894 г.