Иван Ставрев

Иван Ставрев е роден на 09. 10. 1940 г. във Варна. Завършил е ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност – българска филология. Работил е като началник-смяна в химическите заводи в Девня и журналист. Издал е сборника “Девненско ято” /1978г./ заедно с Атанас Коев, Фикри Шукриев и Сашо Серафимов, и книгите “Шепа пръст” /2000г./, “Най-красивият брод помежду ни” и “Лирика” /2002г./. Член е на СБП.


Публикации:


Поезия:

ВЪЗЕЛЪТ/ брой 2 октомври 2008

СТИХОВЕ/ брой 7 март 2009

МЪРТВО ВЪЛНЕНИЕ/ брой 115 март 2019