КЛОНИ

Октавио Пас

превод: Жак Битев

Пее птичка сладкогласна
в клоните на бора.
Песента се носи ясна
надалеч в простора.
В клоните с игли зелени
птичката се свира.
Песните си вдъхновени
тя за миг не спира.
Вдигам аз очи нагоре.
Птичката отлита.
Трепват клоните на бора
там, де беше скрита.
Трепват. Птичката я няма.
Песента остана.