ПРИЯТЕЛСТВО

Иван Скала

превод: Вътьо Раковски

Ще ти бъда приятел.
Ето ръката ми.
Ще ти бъда приятел.

Трябва ти хляб? Трепериш от студ?
Ето ти хляб, риба ще ти наловя,
камината ще ти запаля.
С дърва ще те запася за цяла зима.
Ще ти дам да опиташ глада и надеждата.
Ще ти бъда приятел.

Трябва ти гарван прокобник
на корниза на твоя прозорец?
Трябва ти циганско славейче?
Ще ти бъда и гарван, и циганско славейче аз.
Ще ти бъда приятел.

Хляб ще ти дам, риба ще ти наловя.
Ако е нужно,
със риск за живота си ще те изнеса
от гнилия дом на изобилието,
за да запазя сърцето ти просто.
Ще ти бъда приятел.

Издигаш ли се,
тук, под върха,
ще привържа най-тежки окови на нозете ти.
Ще ти намеря хиляди
незабелязани от никого грешки,
от сърцето ти ще изтръгна всички почести,
всички похвали,
за да се чувствуваш винаги във началото,
винаги пред голямото, незавършено още дело.

Ще ти бъда приятел.

Клюмнеш ли някога,
бремето, което те огъва, тайно ще облекча.
А привидно ще се присмивам
на твоята неиздръжливост.
Ще ти бъда приятел.

Останеш ли сам,
ще дойда при тебе,
ще ти донеса във джоба трохи тютюн,
с добра дума ще те подкрепя.

Ще ти бъда приятел.