И КЪМ ФРАКА ОБУВКИ ЩЕ КУПЯ…

Михаил Булгаков

превод: Елка Няголова

***

И към фрака обувки ще купя.
А през нощите псалми ще пея.
Ще отглеждам огромно куче.
И все някак си ще преживеем.

А обувките щом остареят,
и от старост песът издъхне,
от камината жар ще ме грее,
и ще мръзнат звездите в студа.

Всяка нощ ще е крехка и ледена.
Тиха музика в мрака ще диша.
А на фрака ми стар ще полегне
най-чаровното кученце, вижте!

Върху стола е фракът, новият.
До вратата - обувките блудни.
Отначало да почнеш, неволя е.
А с предишното - още по-трудно.