ШЕКСПИР

Матю Арнолд

превод: Ангел Д. Дюлгеров

Други ни отговарят. Не и ти.
Все питаме. Стоиш с усмивка, ням,
над всяко знание. Връх най-голям,
величествен във звездни висоти,

във морските недра вдълбал пети,
въздигнал се в небето знаменит,
за смъртната тълпа остава скрит
с подножие, забулило черти.

И в светлина, в която мракът мре,
ти, самоук, сам себе си създал,
живя неразпознат. И по-добре!

Духът безсмъртен всичко изтърпял,
тук всяка слабост, всяка скръб дори
с победоносно чело претвори.