СИМФОНИЯ В ЖЪЛТО

Оскар Уайлд

превод: Явор Димитров

СИМФОНИЯ В ЖЪЛТО

По моста дилижанс едвам
пълзи като жълта мушица
и като чевръста пчелица
минувач се мярка тук-там.

Шлепове със жълто сено
на пристана, със сенки застлан,
и сякаш под жълт свилен саван
мъгла и кей се сливат в едно.

И пърхат жълтите листа
на бряста до църковния зид,
и Темза блести като нефрит
със бледозелена мекота.

——————————

SYMPHONY IN YELLOW

An omnibus across the bridge
Crawls like a yellow butterfly,
And, here and there a passer-by
Shows like a little restless midge.

Big barges full of yellow hay
Are moored against the shadowy wharf,
And, like a yellow silken scarf,
The thick fog hangs along the quay.

The yellow leaves begin to fade
And flutter from the temple elms,
And at my feet the pale green Thames
Lies like a rod of rippled jade.