И ВСИЧКО ТОВА Е ЗА НАС….

Владимир Крупин

превод: Литературен свят

*

Бил ли съм в Светата земя? Да, много пъти.
А ходил ли съм с кръстни шествия? Да, много пъти.
Тогава защо ти е понякога тъжно?
Затвори очи: ти си на Тавор! Замри в шествието: вървиш с иконата на свети Николай!
Да, аз съм най-щастливият човек на XX и началото на XXI век! И само в това е моята непресъхваща мъка, че именно по мое време убиваха родината ми. И аз съм виновен в това.
Добре, успокой се: не я убиха.

*

Трябва да се търси на земята тази ценност, която ще е ценност и на небето. (Прочел съм го или съм го чул.)

*

Бях познат със старица, която в 1916 г. в приюта чела на император Николай молитвата «Отче наш» на мордовски. Тя беше мордовка. После станала жена на великия художник Павел Корин. Заведе ни с Распутин в неговото ателие Солоухин. Разбира се, сздаденото платно не трябва да се нарича нито «Реквием», както съветвал Горки, нито «Рус отиваща си», както го нарекъл Корин, а просто - «Рус». Такава мощ в лицата, такава молитвеност.

*

Какво още не ни е стигнало и не ни стига? Войни, конфликти, изтребление на горите, отравяне на водите - всичко това е от нас самите. По необходимост ще оправдаеш и поблагодариш на Господа за вразумяванията: наводнения, земетресения, огнени очиствания.

*

Изскуствен, раздут е авторитетът на Сахаров. Това няма да е за дълго. Разбира се, ще отгледат друг. Такива като Бонер. А откъде идват бонери, новодворски, алексееви, ковальови? От инкубатора на ненавистта към Русия. Но инкубаторът е нещо изкуствено, значи - не е вечно. Ще престане сатаната да го подхранва и тутакси ще загине.

*

Цивилизацията: вода чиста, но мъртва.

*

Воювали са враг с враг, воювали са приятел с приятел, воювали са със своя народ. Трябва последна война: всеки със своето несъвършенство. Победа или смърт преди смъртта.

*

Руснаците са закалени от самата природа. Или по-добре да се каже - от Бога.

*

Художник: «Ние имаме какво да кажем, а не можем, а журналистите няма какво да кажат, а постоянно дърдорят».

*

Времето, похарчено за себе си, съкращава живота, похарчено за другите - го удължава.

*

Разговаряхме - птиците възмутено крещяха, когато започна молебенът - замълчаха.

————

16.11.2023, Русский вестник